Prisutnost koronavirusa (COVID-19) u USK

Ukupan broj slučajeva u BiH

2297

Ukupan broj oboljelih u BiH

820

Ukupan broj umrlih u BiH

130

Ukupan broj izliječenih osoba u BiH

1347

Ukupan broj
slučajeva u USK

107

Ukupan broj
oboljelih u USK

23

Ukupan broj
umrlih u USK

8

Ukupan broj
izliječenih osoba u USK

76

Ukupan broj
testiranih osoba u USK

3261

Dežurni telefoni Zavoda za javno zdravstvo USK:


Tel.: 037/229-020

Tel.: 037/307-993Autor web aplikacije, implementacija i ažuriranje:
Izet Sadiković (Ured za zajedničke poslove)

Modul mapiranja (Mapa):
IDK STUDIO ustupio besplatno na korištenje za potrebe Vlade USK-a.

Dizajn flyera (u dnu aplikacije):
Ines Šabić (Ured za zajedničke poslove)


Izvor podataka:
Zavoda za javno zdravstvo USK, MUP-a USK i Civilna zaštita USK